ACIL TIP KLINIĞINE OLASI KARBONMONOKSITİNTOKSIKASYON BULGULARI İLE GELEN HASTALARIN NONINVAZIV PULSE OKSIMETRE İLEDEĞERLENDIRILMESI.


KARAMAN S., DEMİR Ö. F. , ERKURAN M. K. , AFACAN M. A. , KADIOĞLU E. , ODABAŞ Ö.

VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi Bildiri Kitabı / 26 -29 Mayıs 2011 / ANTALYA, Turkey, 26 - 29 May 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey