Yüksek riskli üst üriner sistem transizyonel hücreli karsinomunda altın standart tedavinin laparoskopik uygulaması


KAYMAK Ş., KOKURCAN A., KARTAL İ. G. , KARAKOYUNLU A. N. , YALÇINKAYA F.

14. Üroonkoloji kongresi. Kasım 2019. Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey