RADİUS DİSTAL UÇ KIRIĞI SONRASI GELİŞEN KARPAL TÜNEL SENDROMU OLGU SUNUMU P065


DEĞER H. , DEĞER A. N. , KADIOĞLU E., TAYFUR M., AKGÜL E.

11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ26 – 29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC, Turkey, 26 - 29 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey