Kütahya İlinde Okul Çağı Çocuklarında Gıda Takviyesi Kullanma Oranlarının Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Yılmaz M. T., Durmaz A., Özdemir Ç., Kurtoğlu Y.

21. Aile Hekimliği Araştırma Günleri 2-6 Mayıs 2023 Online, Ankara, Turkey, 2 - 06 May 2023, pp.57-58

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.57-58
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Kütahya İlinde Okul Çağı Çocuklarında Gıda Takviyesi Kullanma Oranlarının Değerlendirilmesi Mehmet Tolga Yılmaz, Adem Durmaz, Çağla Özdemir, Yasemin Kurtoğlu Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Giriş ve Amaç: Gıda takviyesi, beslenmede oluşabilecek eksiklik veya hatalar sonucu gelişebilecek, vücut için gerekli maddelerin eksiklikleri düzeltmek, belirli besinlerin ihtiyaca bağlı olarak yeterli düzeyde alımını sağlamak veya belirli fizyolojik işlevleri desteklemek amacıyla alınan vitamin, mineral, aminoasit ve diğer bitkisel ürünler olarak tanımlanabilir. Çocuk ve ergenlerde gıda takviyesi kullanımı, gerekli olan birçok vitamin ve mineraldeki yetersiz alım düzeyi ile ilişkilendirilmiştir. Çalışmamız Kütahya İlindeki okul çağı çocuklarının, gıda takviyesi kullanma oranları, türü ve ne için kullanıldığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Uzmanlık bitirme tezinden üretilen kesitsel, tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma Kütahya İli Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez okullarda Kasım-Aralık 2022 tarihleri arasında 572 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Gönüllü olan öğrenci ve ebeveynleri üzerinde sosyodemografik özellikler ve gıda takviyesi kullanma durumu, kullanma amacı, hangi çeşit gıda takviyesi kullandığı gibi soruların yer aldığı bir anket uygulandı. Bulgular: Çocukların yaş ortalaması 10,62±3,81 yıl olmak üzere %50,9’u (n=291) erkekti. Öğrencilerin %28,5’i (n=163) ortaokul, %26,7’si (n=153) ilkokul, %26,4‘ü lise (n=151) ve %18,4’ü (n=105) de okul öncesi düzeyinde eğitim görmekteydi. %88,6’sı (n=507) devlet, %11,4’ü (n=65) de özel kurumlarda eğitim almaktaydı. Çocuklarda gıda takviyesi kullanım oranı %46,9 (n=268) idi. En sık okul öncesi sınıfta eğitim alan çocuklar (%65,7) gıda takviyesi kullanmaktaydı. Çocukların kullandığı gıda takviyesinin çeşidi incelendiğinde, en sık kullanılanı D vitamini %54,1 (n=145) idi. Ayrıca solunum sistemi enfeksiyonuna sık yakalanan çocukların (%50,2) en sık gıda takviyesi kullandığı saptandı. Çocuklar en sık bağışıklık sistemini güçlendirme amacıyla kullanmaktaydı. Tartışma ve Sonuç: Çocuklarda gıda takviyesi kullanım oranlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Beklenen yaşam süresinin artması, hastalıklara karşı korunma, mevcut sağlık durumunun korunması, kozmetik nedenler nedeniyle gıda takviyesi kullanılma oranları her geçen gün artmaktadır. Bu sebeple de gıda takviyelerinin hangi durumlarda, hangi amaçla ve ne şekilde kullanılacağına dair doktorlara ve diğer yardımcı sağlık personellerine gerekli eğitimlerin verilmesi önerilir.