Toraksa Nafiz AteĢli Silah Yaralanması


KADIOĞLU E. , KARAMAN S., DANIŞMAN B., KÖROĞLU BALCI D., AYDIN K.

VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi Bildiri Kitabı / 06 - 09 Mayıs 2010 / ANTALYA, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye