MDA MB 231 Kanser Hücrelerinin Çoğalması Üzerine Malign Meme Dokusu Stromal Hücrelerinin Etkisi ve miRNA İlişkisi


Sağlam Ö., DEĞİRMENCİ İ. , ÜNAL Z. S. , PÖSTEKİ G., KARAÖZ E., GÜNEŞ H. V. , ...More

XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Muğla, Turkey, 27 - 30 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Muğla
  • Country: Turkey