Kas iskelet sisteminde ağrıya ait risk faktörlerinin lojistik regresyon analizi ile belirlenmesi: pilot çalışma


CIMBIZ A., UZGÖREN N., ARAS Ö., GÜÇLÜ S., ELEM E., AKSOY C. C.

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, vol.18, pp.20-27, 2007 (Scopus) identifier