PREOPERATİF KIRMIZI KÜRE DAĞILIM GENİŞLİĞİ İLE MİDE KANSERİ AMELİYAT SONRASI ERKEN DÖNEM ÖLÜM İLİŞKİSİ


Creative Commons License

Yıldırım A. C., Anuk T.

Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.105-108, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.5505/kjms.2015.32657
  • Journal Name: Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.105-108
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

AMAÇ
Çalışmamızda mide kanserli hastalarda ameliyat öncesi eritrosit dağılım genişliği ölçümünün, postoperatif ilk 30 gündeki erken dönemde mortaliteyi öngörüp göremeyeceğini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM
Ocak 2013 ve Kasım 2014 arasında ameliyat edilen mide kanseri olan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. 137 hastadan 116 tanesi çalışma için uygun görüldü ve iki gruba ayrıldılar: Grup 1 ameliyat sonrası ilk ay içinde ölenleri içerirken, Grup 2 sağ kalan hastaları içeriyordu.
Tanımsal değişkenlere ek olarak, tümör özellikleri ve kırmızı küre dağılım genişliği de gruplar arasında karşılaştırıldı. P değerinin anlamlılığı için <0.05 değeri kullanıldı.
BULGULAR
Hastaların ortanca yaşı 64’dü. Erkek/kadın oranı 1,9’du. Tümörler çoğunlukla midenin son üçte birlik bölümündeydi ve çoğunlukla adenokanserdi.
Yüz on altı hastadan 21’i (Grup 1) ilk 30 gün içinde öldüler. Ortalama kırmızı küre dağılım genişliği değeri Grup 1’de anlamlı olarak Grup 2’den daha yüksekti (p=0.002). ROC eğrisi analizi; kırmızı küre dağılım genişliği için 14,75 kesim noktası değerinin mide kanseri için ameliyat sonrası ölümü öngörebilmede sırasıyla %66,7 ve %67,4 duyarlılık ve özgüllüğe sahip olduğunu gösterdi.
SONUÇ
Ameliyat öncesi kırmızı küre dağılım genişliğinin artması, mide kanseri hastalarında ameliyat sonrası ölümü öngörebiliyor gibi görülmektedir.