İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTASINDA PNÖMOMEDİASTİNUM


Sarı E., Çoşkun A., Yıldırım H., Halıcı A., Kaya M.

TATKON 2023 19. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ 6. TATD KURS GÜNLERİ KONGRESİ 27-30 NİSAN 2023, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2023 , Antalya, Turkey, 27 - 30 April 2023, pp.452-454

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.452-454
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTASINDA PNÖMOMEDİASTİNUM

Emine Sarı, Abdil Coşkun, Harun Yıldırım, Ali Halıcı, Murtaza Kaya Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Kütahya

ÖZET Pnomomediastinum nadir karşılaşılan bir klinik durum olup, tanım olarak mediastinal bölgede spontan ya da altta yatan bir nedene bağlı gelişen serbest hava imajlarının oluşmasıdır, bu nedenle pnömomediastinuma diğer adıyla mediastinal amfizem de denir.Bu çalışmada interstisyel akciğer hastalığı nedeni ile takip edilen hastada gelişen pnömomediastinum olgusunun sunulması amaçlandı. 1 haftadır süren göğüs ağrısı ve nefes darlığı nedeniyle dış merkeze başvuran hasta yapılan tetkiklerde pnömomediastinum saptanması nedeniyle tarafımıza başvurdu. Hastanın yapılan fizik muayenesinde solunum sesleri bilateral azalmıştı, diğer sistem muayeneleri olağandı. Hastanın çekilen BT’sinde pnömomediastinum ve toraks duvarında anteriorda daha belirgin olmak üzere yumuşak doku palanlarında yaygın hava değerleri izlendi. Hasta göğüs cerrahisine konsulte edilerek takip ve tedavi amacıyla 3.basamak yoğun bakım ünitesine interne edildi. Burada yapılan oksijen tedavisi, klinik ve radyolojik takip sonucu amfizemi gerileyen hasta ayaktan takip edilmek üzere taburcu edildi. Göğüs ağrısı nedeniyle gelen hastalarda ayrıntılı anamnez alınmalı, risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve pnömomediastinum ayırıcı tanısı akla gelmelidir.

ANAHTAR KELİMELER Göğüs ağrısı, interstisyel akciğer hastalığı, pnömomediastinum