Yaşlıların ve Kronik Olan Bireylerin İnfluenzaya Karşı Aşılanma Sıklığının ve Aşılanmayı Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi