Effect of Thickness on Color Stability of Monolithic CAD-CAM Ceramics


SUBAŞI M. G. , ALP G., JOHNSTON W. M. , YILMAZ B.

FDI World Dental Congress 2017-Madrid, 29 Ağustos - 01 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri