Perkütan sol ventrikül destek cihazlarında ekokardiyografi


AKPINAR İ., ŞEN T., TÜFEKÇİOĞLU O.

Turkiye Klinikleri Journal of Cardiology Special Topics, 2010 (Peer-Reviewed Journal)