HBV-DNA ile kontamine laringeal maskelerde farklı dekontaminasyon yöntemlerinin etkinliğinin araştırılması


Gökahmetoğlu G., GÖKAHMETOĞLU S., BİÇER C., AKSU R., ÇEVİK Ş., PERÇİN RENDERS D.

10. Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 29 Kasım - 03 Aralık 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri