“ACE (I/D) GEN Polimorfizminin Tip 2 Diabetes Mellitus İle İlişkisi”


YÜKÇÜ F. , SİPAHİ T., GÜLDİKEN S., alkanlı n., EKİZ BİLİR B., ŞENER S.

23. Ulusal Biyofizik Kongresi, Turkey, 13 - 16 September 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey