Anjiyotensin II Tip 1 Reseptör Gen Polimorfizminin Türk Kadınlarında Görülen Preeklampsi İle İlişkisi


YÜKÇÜ F. , SİPAHİ T., alkanlı n., OKMAN T., AY A., ŞENER S.

22. Ulusal Biyofizik Kongresi, Turkey, 28 September - 01 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey