Anjiyotensin II Tip 1 Reseptör Gen Polimorfizminin Türk Kadınlarında Görülen Preeklampsi İle İlişkisi


YÜKÇÜ F. , SİPAHİ T., alkanlı n., OKMAN T., AY A., ŞENER S.

22. Ulusal Biyofizik Kongresi, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye