Hipertansif Hastalarda Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı Sıklığı ve Eşlik Eden Hastalıklar Açısından Tedaviye Yanıtın İncelenmesi


KURTOĞLU Y.

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 10 - 13 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri