Hipertansif Hastalarda Alkolik Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığı Sıklığı ve Eşlik Eden Hastalıklar Açısından Tedaviye Yanıtın İncelenmesi


KURTOĞLU Y.

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 10 - 13 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text