Öğrenci Hemşirelerin Duygusal Farkındalık Ve Depresyon Düzeylerinin İlişkisi


ÖZGÜR G. , ÖZER H., KAÇMAZ E. D.

. I. Uluslararası IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 14 Mayıs - 15 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri