ORAL SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM; BİR OLGU SUNUMU


Aydıntuğ Y. S., Çoban E., Türel Yücel T.

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 March 2020, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract


ORAL SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM: BİR OLGU SUNUMU

Özet; Amaç: Ağız kanserleri arasında Skuamöz Hücreli Karsinom (SHK) en sık görülen morfolojik tiptir. Genellikle 6.- 7. dekatlarda ve erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülür. SHK oluşumunda sıklıkla; kötü ağız hijyeni, uyumsuz diş protezleri gibi risk faktörlerinin etkin olduğu ve bunların yaşa bağlı olarak arttığı bilinmektedir. 


Olgu Tanımlaması: 68 yaşında erkek hasta; üst çene anterior bölgede ağrı ve kısa sürede oluşan lezyon şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Anamnezinde 50 yıllık sigara geçmişi vardı. Lezyon lokal anestezi altında, eksizyonel olarak çıkarıldı. Oral Patoloji Bölümü’nden sonuç skuamöz hücreli karsinoma olarak geldi. Hastamız Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı'na sevk edildi. Hastadan; bilgisayarlı tomografi kombineli pozitron emisyon tomografisi teknolojisi (PET-CT) alındığı, rezidüel hastalık ve metastazı ile tutarlı bir bulgu olmadığı tarafımıza bildirildi. Buna göre KBB Anabilim Dalı, radikal cerrahi ve radyoterapi önermedi. Ağız mukozası iyileşmesi sağlandıktan hasta protez restorasyonu için Protez Anabilim Dalı’na sevk edildi. Kliniğimizde halen kısa süreli kontroller ile takip edilmektedir. 


Tartışma/Sonuç: Çalışma alanımızda olan oral kanserler, çene cerrahları ve diş hekimleri için önem arz etmektedirler. Muayene sırasında, tüm oral mukozanın değerlendirilmesi, risk faktörlerinin elimine edilmesi gereklidir. Hastalar ağız kanserleri hakkında bilgilendirilmeli ve halk bilinci artırılmalıdır. Erken tanının tedavi türünü belirlediği ve hastanın yaşam kalitesini ve süresini etkilediği unutulmamalıdır.