Göğüs duvarında intramusküler lipom: Olgu sunumu


DEĞER A. N. , ASLAN F. , KOÇAK C., AKKAŞ AKGÜN G.

XXII. Ulusal Patoloji Kongresi, 7-11 Kasım 2012, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey