Zirkonya ile Güçlendirilmiş Lityum Silikat CAM Seramik Kalınlığının Işıkla Polimerize Rezin Simanın Polimerizasyon Dönüşüm Derecesine Etkisinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Dal G., Çukurluöz Bayındır B.

8th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 4 - 05 March 2022, pp.96-112

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.96-112
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Zirkonya ile güçlendirilmiş lityum silikat cam seramik, zirkonyanın mekanik özelikleri ile lityum disilikat seramiklerin optik avantajlarını bir arada barındıran yeni nesil CAD/CAM uyumlu tam seramik materyaldir. Tam seramik sistemlerde, mukavemeti artırmak ve materyal ile yakalanan optik avantajın sürdürülmesi amacıyla sıklıkla tercih edilen ışıkla polimerize rezin simanlarda belirli bir derinliğe kadar siman polimerizasyonu elde edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, zirkonya ile güçlendirilmiş lityum silikat seramiklerin (ZLS), lityum disilikat seramik (LDS) ve monolitik zirkonya (MZ) ile kıyaslanarak, farklı restorasyon kalınlıklarında ışıkla polimerize rezin simanın polimerizasyon dönüşüm derecesine etkisinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Üç farklı monolitik seramik materyalinden (IPS e.max CAD, inCoris TZI C, Vita Suprinity PC) 1, 1.5 ve 2 mm kalınlıklarda 90 adet örnek hazırlandı (n:10). Polimerizasyonunu incelemek üzere ışıkla polimerize tek çeşit rezin siman (Variolink Esthetic LC) kullanıldı. Farklı kalınlıklardaki seramik örnekler altında polimerize edilerek hazırlanan 0,1 mm kalınlığında 90 adet rezin siman örneğin Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopi analizi ile 1608 cm-1 ve 1638 cm-1 dalgaboylarında sergilediği kızılötesi pik absorbsiyon değerleri kaydedilerek polimerizasyon dönüşüm derecesi değerleri tespit edildi. Çalışmadan elde edilen veriler değerlendirilirken, parametrelerin normal dağılıma uygunluğunu incelemek için Kolmogorov Smirnov ve Shapiro Wilks testleri, parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Two-way Anova testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Tukey HSD ve Tamhane’s T2 testleri kullanıldı (p<0,05).

Bulgular: Rezin siman örneklerin polimerizasyon dönüşüm derecesi değerleri, 1 mm seramikler altındaki rezin siman gruplarında LDS:%47,33; MZ:%39,23; ZLS:%46,12, 1,5 mm seramikler altındaki rezin siman gruplarında LDS:%41,89; MZ:%34,29; ZLS:%39,13 ve 2 mm seramikler altındaki rezin siman gruplarında LDS:%36,62; MZ:%33,03; ZLS:%34,23 şeklinde kaydedildi.

Sonuç: Işıkla polimerize rezin simanların polimerizasyon dönüşüm dereceleri LDS, MZ ve ZLS seramiklerin farklı kalınlıklarından etkilenmektedir. 1, 1.5 ve 2 mm kalınlıklardaki LDS, MZ ve ZLS restorasyonların simantasyonunda ışıkla polimerize rezin simanın kullanılması durumunda polimerizasyon açısından en ideal restoratif materyaller 1 mm kalınlıktaki LDS ve ZLS seramiklerdir. En düşük polimerizasyon ise 1,5 ve 2 mm kalınlıklardaki MZ seramiklere ait simanlarda gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cam seramik, FTIR, Lityum Disilikat, Polimerizasyon, Yttria Stabilize Tetragonal Zirkonya.

Bu çalışma, tez çalışması olarak hazırlanmış olup TDH-2021-79 BAP proje numarası ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin destekleri ile yürütülmüştür.