Üniversite Öğrencilerinde Riskli Davranışlarla İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: Bir Devlet Üniversitesi Örneği.


ARIKAN İ., YAVUZ B. , YİĞİT D., EZGİ E.

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 15 - 18 Kasım 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri