SAĞLIK ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ENGELLİLERDE CİNSELLİK İLE İLGİLİ BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


ARIK E., KUL UÇTU A., REYHAN F. , ÖZERDOĞAN N.

3. Uluslararasi 4. Ulusal Ebelik Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri