Hipoksik-İskemik Ensefalopati Modeli Oluşturulan Yenidoğan Sıçanlarda Sodyum Hidrosülftin (NaHS) Antioksidan Etkinliğinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Cebeci B., Yalınbaş E. E., Akcılar R., Metineren M. H.

UNEKO 27, Antalya, Turkey, 3 - 07 April 2019, pp.11

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.11
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Yenidoğanda hipoksi-iskemi ve reperfüzyon sırasında
oluşan reaktif oksijen radikallerinin (ROS) oluşturduğu
hasar sonucu gerçekleşen hücre ölümü hipoksik iskemik
beyin hasarı (HİBH)’nin başlıca nedenidir. Bir H2S
vericisi olan sodyum hidrosülfitin (NaHS) apopitozisi,
nitrik oksit ve serbest radikal üretimini azaltarak etkili
olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada hipoksik-iskemik
ensefalopati modeli oluşturulan sıçanlarda NaHS’nin
antioksidan etkinliğinin ve nöronal apopitozis üzerine
etkisinin histopatolojik ve biyokimyasal testlerle,
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Levine-Rice metoduna
göre hipoksik iskemi oluşturulan kırk adet yedi günlük
sıçanlar rastgele dört gruba ayrıldı. Grup 1’deki sıçanlara
arter ligasyonu ve hipoksi uygulanmadı. Grup 2, 3 ve
4’deki sıçanlara hipoksik-iskemiden yarım saat sonra
sırasıyla tek doz serum fizyolojik (SF), 50 μmol/kg
NaHS, 100 μmol/kg NaHS intarperitonel (ip) yolla verildi.
Sıçanlar uygulamanın 5. saatinde dekapitasyonla beyin
dokuları histopatolojik ve biyokimyasal değerlendirme
için ayrıldı. Dokular histopatolojik olarak hemotoksileneozin
(H&E) ve TUNNEL yöntemleriyle değerlendirdi.
Her iki yöntemde de Grup 2’ye göre, Grup 3 ve Grup
4’te bulunan sıçanların beyin dokusundaki apopitotik
hücre sayılarının azaldığı görüldü(p=0.00). Ayrılan
dokulardan TNF-α, IL-6, iNOS, NGF, Total Antioksidan
Status (TAS), Total Oksidan Status (TOS), Oksidatif
Stres İndeksi (OSİ) düzeyleri çalışıldı. Yapılan
değerlendirilmede Grup 2’ye göre Grup 3 ve Grup
4’te TNF-α, IL-6, iNOS düzeylerinde azalma, NGF de
artma saptandı. (p=0.34, p=0.24, p=0.26, p=0.11).
TOS, TAS, OSİ düzeyleri karşılaştırıldığında ise Grup
2’ye göre Grup 3 ve 4’te TAS ve OSİ’de artma, TOS’da
azalma olduğunu görüldü(p=0.04, p=0.00, p=0.032).
Sonuç olarak bu çalışmada hipoksik-iskemik ensfalopati
modeli oluşturduğumuz yenidoğan sıçanlarda verilen
NaHS’nin antioksidan etkisiyle, nöronlardaki apopitozu
anlamlı şekilde azalttığı saptanmıştır.