Hemşirelerin Örgütsel Güven Düzeyleri ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


ÖZGÜR G. , TEKTAŞ P.

IV. ULUSLARARASI VIII. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 6 - 09 Kasım 2016

  • Yayın Türü: Bildiri