Hemşirelerin Örgütsel Güven Düzeyleri ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


ÖZGÜR G. , TEKTAŞ P.

IV. ULUSLARARASI VIII. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 6 - 09 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper