O-SS 178 - ÇOCUKLARDA PENOSKROTAL WEB VE ONARIMI


Creative Commons License

Alkış O., Yüksel O. Y., Aras B., Kartal İ. G., Sevim M.

5. ürolojik cerrahi kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 15 November 2020, pp.199

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.199
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Penoskrotal web peniste şekil bozukluğuna neden olan ve erişkinlikte cinsel ilişki sırasında sorunlara yol açabilen skrotum cildinden penis ventral derisine uzanan deri uzantısıdır. Penoskrotal web onarımı için V-Y plasti, ikili Z plasti, V plasti ve ikili V plasti teknikleri tanımlanmıştır. Biz de çalışmamızda ikili V plasti tekniği ile penoskrotal web onarımı yaptığımız hastaların sonuçlarını paylaşmayı amaçladık. GEREÇ-YÖNTEM: Kliniğimizde sünnet öncesi değerlendirme sırasında penoskrotal web saptanan ve sünnet ile beraber web onarımı yapılan 30 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara ikili V tekniği ile web onarımı yapıldıktan sonra sleeve tekniği ile sünnet yapıldı. Operasyondan 1 ay sonra kontrol edilen olguların kozmetik sonuçları değerlendirildi. BULGULAR: Kliniğimizde 2017-2019 arasında 30 hastaya sleeve tekniği ile sünnet ile beraber ikili V plasti ile penoskrotal web onarımı yapıldı. Hastaların yaş ortalaması 3,70±3,68 yıl idi. Genel anestezi altında opere edilen olgular aynı gün sorunsuz olarak taburcu edildi. Operasyondan 1 ay sonra kontrole çağrılan hastaların kozmetik sonuçları değerlendirildi. Tüm hastaların weblerinin ortadan kalktığı görüldü. Sirkumsizyon insizyonunun ve penoskrotal bölgedeki yara yerlerinin sorunsuz iyileştiği tespit edildi. SONUÇ: Penoskrotal web onarımında literatürde birçok farklı teknikler tarif edilmiştir. Tarif edilen tüm tekniklerin birbirlerine üstünlüğünün olmadığını düşünmekteyiz. Biz de kliniğimizde ikili V plasti tekniğini başarı ile uygulamaktayız. Literatürde az sayıda çalışma bulunan penoskrotal web onarımı sonuçlarımızı ortaya koyarak literatüre katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.