Hemşirelerin Mesleğe Bakışı “Bizler Hastanelerin Bel Kemiğiyiz!”: Kalitatif Çalışma.


SAVCİ A. , ÇELİK N. , GÜÇLÜ S. , UNUTKAN A. , AKTÜRK D., AYDOĞDU E., ...More

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 14 - 15 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text