Astım hastalarında anjiyotensinojen M235T polimorfizmi genotip ve alel sıklıklarının değerlendirilmesi


AYADA C. , TORU Ü., GENÇ O., ŞAHİN S., TAŞKIN E., YAŞAR Z., ...Daha Fazla

41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2015

  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye