Solid Meme Lezyonlarının Karakterizasyonunda Ultrason Elastografinin Tanısal Değeri


Creative Commons License

TÜRKER M. F., TOK S., AKÇA T., KARA T., ESEN K., BALCI Y., ...More

JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN MEDICINE-JAREM, vol.7, pp.74-81, 2017 (ESCI) identifier