TEMPORAL FRAKTÜR SONRASI SUBAKUT DÖNEMDE GELİŞEN RİNORE P 123


DEĞER H., DEĞER A. N. , EKİCİ M. F. , KADIOĞLU E., GÜRBÜZ O., AKGÜL E.

11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ26 – 29 Ekim 2015, Acapulco Otel, KKTC, Turkey, 26 - 29 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey