Okul Öncesi Çocuklarda Astım Kontrol Ölçeği Olarak Türkçe TRACK Anketinin Prediktif Değeri


YILMAZ Ö., TÜRKELİ A. , YÜKSEL H.

Türk Toraks Derneği 15. Yıllık KongreSİ, Turkey, 11 - 15 April 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey