Geleneksel nikel-titanyum döner ve resiprokal enstrümanların retreatment sonrası atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ve X-ışını spetrofotometrik analizi (EDS) yöntemleri ile değerlendirilmeleri


Üreyen Kaya B., Erik C. E., Kiraz G.

TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, 2018., Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018, vol.24, no.2, pp.272

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 24
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.272
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

S283

Geleneksel nikel-titanyum döner ve resiprokal enstrümanların retreatment sonrası atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ve X-ışını spetrofotometrik analizi (EDX) yöntemleri ile değerlendirilmeleri

Bulem Üreyen Kaya, Cevat Emre Erik, Gülsen Kiraz

Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti AD, Isparta

page294image36659072

Amaç: Kök kanal tedavisinin yenilenmesi işlemlerinin ProTaper Retreatment (PTUR, Dentsply Sirona Endodontics, Ballaigues, Switzerland) ve WaveOne GOLD (WOG, Dentsply Sirona Endodontics, Ballaigues, Switzerland) eğe sistemlerinin yüzey prürüz- lülüklerine ve Ni-Ti içeriklerine olan etkisinin araştırılmasıdır.

Gereç-Yöntem: Yirmi adet aşırı eğimli (30-40o) meziyal kanallara sahip çekilmiş mandibular birinci molar insan dişi seçildi. Diş- ler kök kanal dolgu maddesinin uzaklaştırılmasında kullanılan enstrümana göre (PTUR ve WOG) (n=10) iki gruba ayrıldı. Kanal dolgu maddesinin uzaklaştırılmasından önce ve sonra enstrümanlar atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ve enerji dağılımlı X-ışını spektrofotometrisi (EDX) analizine tabi tutuldu. EDX analizi verileri, aritmetik ortalama pürüzlülük (Ra) ve kuadratik ortalama pü- rüzlülük (RMS) değerleri, tek yönlü varyans analizi ve post hoc Tukey testleri kullanılarak % 5 anlamlılık düzeyinde analiz edildi.

Bulgular: Ra ve RMS değerleri açısından hem kullanım öncesi hem de kullanım sonrası PTUR ve WOG eğeleri arasında istatis- tiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Her iki enstrüman için kök kanal dolgusunun uzaklaştırılması sonrası Ra ve RMS değerleri istatistiksel olarak anlamlı derecede arttı (p < 0.05). Yeni ve kullanılmış D1 ve D2 PTUR ve WOG eğeleri arasında Ni bileşimi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yok iken (p>0.05), kullanılmış D2 ve D3 PTUR eğeleri, yeni olanlardan daha düşük Ti içeriğine sahiptir (p < 0.05).

Sonuç: Kurvatürlü kanallarda kök kanal dolgu maddesinin uzaklaştırılması PTUR ve WOG eğelerinin yüzey topografisini etkile- miştir. WOG eğelerinin Ni-Ti bileşimi kök kanal tedavisi yenilenme prosedürlerinden etkilenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Yüzey pürüzlülüğü, kök kanal tedavisi yenilenmesi, atomik kuvvet mikroskobu, enerji dağılımlı X-ışını spektrofotometresi