MULTİPL SKLEROZ HASTALARIMIZDA ALEMTUZUMAB DENEYİMİMİZ


AKKOYUN ARIKAN F. , AKDAĞ G. , ÇETİNER M. , CANBAZ KABAY S.

2. İnterational Turkic World Congress of Multiple Sclerosis, 13 - 16 February 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text