Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarında GSBL Üretiminin Saptanmasında VITEK 2 Otomatize Sistemi ile Çift Disk Sinerji Testinin Karşılaştırılması


GENÇ S., DÜNDAR D.

Türk Mikrobiyol Cem Derg, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Türk Mikrobiyol Cem Derg
  • Journal Indexes: Other Indexes