Hastane Kaynaklı Primer Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarının, EtkenMikroorganizma Dağılımı, Antibiyotik Direnç Durumları ve Komplike EdiciFaktörler Açısından Değerlendirilmesi: Tanı Almış Beş Yıllık Olgular


ALPAY Y., KORKMAZ P. , AYKIN N., ÇEVİK ÇAĞLAN F., GÖKALP BİLGİLİ H.

6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye