Hastane Kaynaklı Primer Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarının, EtkenMikroorganizma Dağılımı, Antibiyotik Direnç Durumları ve Komplike EdiciFaktörler Açısından Değerlendirilmesi: Tanı Almış Beş Yıllık Olgular


ALPAY Y., KORKMAZ P. , AYKIN N., ÇEVİK ÇAĞLAN F., GÖKALP BİLGİLİ H.

6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, Turkey, 11 - 15 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey