TRAKEANIN ADENOİD KİSTİK KARSİNOMU- OLGU SUNUMU


Creative Commons License

Oğhan F., Türe N., Zeybek Sivas Z., Topuz M. F.

Uluslararası Tıbbi Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-7, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz

Trakea adenoid kistik karsinom, trakeanın submukoza tabakasında yer alan bezlerden köken alan, yavaş büyüme davranışı yanında lokal invazyon riski yüksek olan düşük dereceli bir tümördür. 69 yaş bayan hastada, dispne ve disfaji şikayeti gelişmesi üzerine yapılan görüntülemede sol tiroid lob arkasında saptanan kitleye ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı. Biyopsi sonucu adenoid kistik karsinom olarak raporlanması üzerine, sol tiroid lobektomiyle beraber I., II., III. halkalarınında dahil olduğu trakeal rezeksiyon yapıldı. Postoperatif sekiz aylık takibinde nüks veya uzak metastaz izlenmedi. Trakeanın adenoid kistik karsinomu düşük dereceli nadir bir tümör olması nedeniyle geç tanı almakta ve sıklıkla tiroid kitleleriyle kolayca karışmaktadır. Tedavideki başarı hastalığın histolojik tipi, erken teşhis, doğru tanı ve tedavi süreciyle yakın ilişkilidir.

Anahtar KelimelerKarsinom, Adenoid Kistik, Trakea