Yüksek Yağlı Diyetle Obezite Oluşturulmuş Sıçanlarda Nörofilament ve GFAP Ekspresyonunun İmmunohistokimyasal Analizi


Saygılı S., ÖZATİK F. Y. , ÖZATİK O.

Hücre ölümü araştırma derneği uluslararsı katılımlı nörodejenerasyon nörorejenerasyon çalıştayı, 4 - 05 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri