Obez Bireylerin Depresif Belirti Düzeylerinin ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi


ÖZGÜR G., BABACAN GÜMÜŞ A., PALAZ C.

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2008 (Peer-Reviewed Journal)