NADİR GÖRÜLEN BiR YUMUŞAK DoKU SARKOMU: BERRAK HÜCRELi SARKoM


Yalçın Ö.

Pamukkale Tıp Dergisi, no.2 (1), pp.41-44, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Pamukkale Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.41-44
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: No

Abstract

Yumuşak dokuların malign melanomu olarak da bılinen tendon ve ligamanların berrak hücreli Sarkomları, nöral krest hücrelerinden köken alan seyrek rast|anan tümörlerdir. Genç yetişkinlerlerde ve alt ekstremitede tendon ve aponörozlara bitişik olarak kaşımıza çıkar. Erken evrede klinik ve radyolojik olarak benign lezyonlarla karışabilir. Prognozu kötü ve sağ kalımı düşüktür. Bu yazıda 10 yaşındaki bir erkek çocukta medial kollateral ligamandan kaynaklanan berrak hücreli sarkom sunulmuştur. Dizinde bir yıldır ağrı, üç aydır da giderek büyüyen kitle yakınması ile başvuran olguya yapılan manyetik rezonans görüntülemede, sağ diz rmedialinde medial kollateral ligamanı çepeçevre saran, iyi sınırlı kitle saptandı. Patolojik olarak berrak hücreli sarkom tanısı konması üzerine, kitlenin geniş eksizyonu ile femur ve tibia medial kondilinden parsiyeİ rezeksiyon uygulandı. Keoterapi ve adjuvan radyoterapi almasına rağmen yedi ay sonra rejiyonal lenf nodları, kemik, akciğer ve gluteal kaslarda rnetastaz gelişti ve eksitus oldu.