Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Hepatosteatoz Derecesinin Nötrofil Lenfosit Oranı ile İlişkisi


KUZEYLİ KAHRAMAN N., KAHRAMAN C., COŞGUN S. , ŞANAL B., KORKMAZ M., BAYHAN Z., ...More

16. Ulusal İç Hastalıkları kongresi, Turkey, 15 - 19 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey