İnternal Karotis Arter Ön Duvarından Orjinlenen Oksipital Arter Son Derece Nadir Bir Anatomik Varyasyon


ŞANAL B., KORKMAZ M.

37. Ulusal Radyoloji Kongresi TÜRKRAD 2016, Turkey, 1 - 05 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey