Tip 1 multipl gastrik karsinoid tümörün patolojik tanı ile uygunluk gösteren biyokimyasal tanısı olgu sunumu


KOÇAK F. E. , KOÇAK C., KELEŞOĞLU S. İ.

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 8. Ulusal Kongresi, Turkey, 18 - 22 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey