Histologic evaluation of the new bone obtained from directed bone enhancement with mesenchymal stem cell transplatation in rabbit calvarium Tavşan kalvaryumunda mezenşimal kök hücre transplantasyonu ile yönlendirilmiş kemik yüseltilmesinde elde edilen yeni kemiǧin histolojik olarak deǧerlendirilmesi


Creative Commons License

Ulukaradaǧ G., Aydintuǧ Y. S., Günhan Ö., Özyiǧit A., Bayar G. R., Gülses A., ...More

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, vol.32, no.3, pp.659-669, 2012 (SCI-Expanded) identifier identifier