Hemşirelik Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım Yönderlik


DURMAZ EDEER A., VURAL F., BİLİK Ö., SAVCİ A. , Andıç S., Dorum H.

Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 11 - 12 April 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey