Use of Solution Focused Approach to Improve Self Efficacy and Self Esteem


KARAKAYA D., ÖZGÜR G.

I. Uluslararası ve 3. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi "Tüm Boyutları ile Tamamlayıcı Terapiler, 24 - 26 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper