Covid-19 pandemi sürecinde halk sağlığı hemşireliği lisans eğitimi örnekleri


Topuz İ., Gözüm S.

Türk Hemşireler Derneği Dergisi, vol.2, no.1, pp.53-64, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Türk Hemşireler Derneği Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.53-64
  • Kütahya Health Sciences University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

The new coronavirus disease (COVID-19) the world and in Turkey emergence of the pandemic, public health nursing (PHN) has made changes to proceed quickly in the form of compulsory education and innovation. While the theoretical part of PHN education is carried out online on the basis of the universities examined within the scope of this article, the applied part; it has been cancelled or postponed to the next term due to reasons such as the uncertainty of COVID19, educator monitoring and lack of personal preventive equipment. This situation brought along the inability to develop knowledge and behavior, which are the basic gains of the application. Educators created alternatives to PHN practices and redefined their evalution. In addition, it has become a necessity to change the success evalution methods. PHN educators have taken into account many factors such as ensuring the accreditation standards and creating strategies to encourage student participation in order to ensure the continuity of PHN education and demonstrate efficiency during the COVID-19 pandemic. This article is aimed to COVID-19 pandemic in the world and in Turkey for PHN undergraduate courses and explain the implementation of the various universities and provide examples.

Keywords: COVID-19, education, pandemic, public health nursing, undergraduate

Öz

Yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) pandemisinin Dünyada ve Türkiye’de ortaya çıkışı, halk sağlığı hemşireliği (HSH) eğitim şeklinde hızla değişikliğe gidilmesini ve yenilikçiliği zorunlu kılmıştır. Makale kapsamında incelenen üniversiteler bazında HSH eğitimlerinin teorik bölümü çevrim içi gerçekleştirilmekteyken, uygulamalı olan bölümü; COVID-19’un belirsizliği, eğitimci izlemi ve kişisel koruyucu ekipman eksikliği gibi nedenlerden dolayı iptal edilmiş veya bir sonraki döneme ertelenmiştir. Bu durum, uygulamanın temel kazanımları olan bilgi, tutum ve davranış geliştirilmesinin mümkün olmamasını beraberinde getirmiştir. Eğitimciler, HSH uygulamalarına alternatifler oluşturmuş ve bunların değerlendirilmesini de yeniden tanımlamışlardır. Ayrıca başarı değerlendirme yöntemlerinde de değişikliğe gidilmesi zorunluluk haline gelmiştir. HSH eğitimcileri, COVID-19 pandemisi süresince HSH eğitiminin devamlılığını sağlayabilmek ve verimliliği ortaya koyabilmek amacıyla akreditasyon standartlarının sağlanması ve öğrencilerin katılımını teşvik edecek stratejiler oluşturma gibi birçok faktörü göz önünde bulundurmuştur. Bu makalede, COVID-19 pandemisinde HSH lisans derslerine yönelik Dünya’da ve Türkiye’de çeşitli üniversitelerin uygulamalarını açıklamak ve örneklerini sunmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, eğitim, halk sağlığı hemşireliği, lisans, pandemi