CAD-CAM Materyallerinin İn Vitro Aşınma Direnci ve Yüzey Özellikleri


ALP G., SUBAŞI M. G. , SERT M.

TDB 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi-Ankara, 27 - 30 Eylül 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri