Erkek farelerde yaşlanmanın ve anksiyetenin açık alan test parametrelerine etkisi


KÜÇÜK A. , GÖLGELİ A.

5th International Clinical Neurophysiology Symposium, 1 - 05 Mayıs 2001

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri