Ventriküler erken atımları olan çocuklarda omega-3 yağ asitlerinin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisi


ÖNER T., DOKSÖZ Ö., ÖZDEMİR R. , YOZGAT Y., YILMAZER M. M. , GÜVEN B., ...More

14. ULUSAL PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ, Turkey, 15 - 18 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey