Akut gastroenterit ve intestinal ödem tablosu ile başvuran ve Kawasaki hastalığı tanısı alan bir infant: Olgu sunumu


ERDUR C. B. , KATİPOĞLU N., GENEL F., ÖZBEK E., ÖZDEMİR R. , MEŞE T., ...More

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 2014 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi