Akut gastroenterit ve intestinal ödem tablosu ile başvuran ve Kawasaki hastalığı tanısı alan bir infant: Olgu sunumu


ERDUR C. B., KATİPOĞLU N., GENEL F., ÖZBEK E., ÖZDEMİR R., MEŞE T., ...More

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 2014 (Peer-Reviewed Journal)