Gram negatif bakteriyemi etkenleri ve hastalarda mortalite ilişkili risk faktörlerinin değerlendirilmesi


Güneş F., Ak Ö., Hacıseyitoglu D., Bozkurt F., Özer S.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , vol.3, pp.150-162, 2016 (Peer-Reviewed Journal)